3. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu 

 

Sayın İlgili,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) koordinasyonunda yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme (DEN-İZ) Programı” kapsamında, III. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu’nun düzenlenmesi planlanmıştır. Üçüncüsü Aralık 2022 tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan üç günlük sempozyumun ileriki yıllarda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sürdürülmesi öngörülmektedir.

Bu sempozyum serisi ile hedeflenen, Bakanlığın üçer yıllık periyotla düzenli bir program dahilinde yürüttüğü deniz izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların, bilimsel bir etkinlik olarak daha geniş bir kitle ile paylaşılması, yaygınlaştırılması ve DEN-İZ Programını destekleyebilecek diğer projelerden elde edilen güncel bilimsel bulgu ve öneriler ile birlikte değerlendirilebileceği ulusal düzeyde bir platformun oluşturulmasıdır.

DEN-İZ Programı ile hedeflenen, zaman ve mekan ölçeğinde uyumlu (entegre), çok bileşenli ve değişkenli bir izleme programının ve alt programlarının birlikte işletilmesi ve değerlendirmelerin bu bileşenler arası ilişkiler gözetilerek yapılabilmesidir. Bu izleme ve değerlendirme yaklaşımı, baskı, durum ve etki göstergelerini de desteklemeli ve nihai olarak iyi çevresel/ekolojik durum hedeflerinin tanımlanmasını, takibini ve bu hedeflere ulaşmak için alınacak yönetimsel kararların ölçülebilmesini sağlamalıdır.

Düzenlenecek Sempozyum ile izleme alt bileşenleri olarak tanımlanabilecek başlıklar altında yapılan çalışmaların –izleme ve değerlendirmeyi birlikte yansıtacak şekilde- paylaşımı hedeflenmektedir. Bu bağlamda, deniz izleme ve değerlendirme güncel yaklaşımları, izleme faaliyetlerini derinlemesine anlama ve öğrenme (araştırma) ile ilişkileri, bilgi/veri boşlukları ve ihtiyaçların da irdelenebilmesi de bu sempozyumun amaçları arasındadır.

Sempozyumda DEN-İZ Programı çıktılarının sunumlarının yanı sıra güncel veri ve uygulamalara dayalı diğer izleme/gözlem ve değerlendirme faaliyetlerinin de sunumlarına yer verilecektir. Ancak, üç gün boyunca tek salonda yapılacak olan sempozyum süresince sözlü sunumların sayısı sınırlı olabilecek, bu nedenle poster sunumlarına da ağırlık kazandırılacaktır. Poster salonunda ayrıca bir fotoğraf / film sergisinin oluşturulması planlanmakta olup katılımcıların seçili ürünleri sergilenecektir.       

Sempozyumumuza değerli katılımlarınızı ve katkılarınızı bekler, aramızda olmanızdan büyük onur ve mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

III. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu ARALIK 2022 tarihinde ANTALYA’da düzenlenmesi planlanmaktadır.

Katılımcıların sempozyum web sayfası üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Önemli Tarihler:

 • Bildiri özetlerinin bu web sayfasından çevrimiçi olarak sisteme yüklenmesi son tarihi: 15 Eylül 2022
 • Değerlendirme sonuçlarının e-posta ile geri bildirilmesi: 01 Kasım 2022
 • Sempozyum Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2022

Düzenleme Kurulu iletişim Adresi: Izleme.sempozyum@tubitak.gov.tr

 

Biyoçeşitlilik ve Besin Ağları

·         Fitoplankton: Çeşitlilik, biyokütle, baskınlık, birincil üretim, zararlı veya faydalı tür çoğalmaları, indeksler, bütünleyici diğer değişkenler ile ilişkiler

·         Zooplankton: Çeşitlilik, biyokütke (takson olarak), fonksiyonel grup veya ölçü sınıfı, bütünleyici diğer değişkenler ile ilişkiler

·         Balıklar, kabuklular ve cephalopodlar: Sayı, biyokütle, baskınlık/çeşitlilik indekleri, predatör türlerin oranı vd. 

·         Deniz kuşları, memelileri ve kaplumbağaları: baskınlık ve yayılımları, popülasyonlarındaki değişimler, yaş /cinsiyet vd.

·         Bentik habitat çalışmaları: Makroalg ve deniz çayırlarının kompozisyonu, durumu ve yayılımı ve bütünleyici diğer değişkenler ile ilişkiler

·         Bentik habitat çalışmaları:  Bentik omurgasızların çeşitlilik, baskınlık ve dağılımları ile kalite durumları, farklı habitat tiplerindeki çalışmalar

·         Yabancı türlerin izlenmesi, kaydı ve gözlemler ile yeni katılımlar

·         Genetik kaynaklar: DNA/protein/metabolit çalışmaları, DNA barkodlama, vd., biyolojik kaynakların keşfi ve kullanımına yönelik çalışmalar

·         Mikrobiyel çeşitlilik

·         Sert substratum çalışmaları 

·         Yabancı/istilacı tür çalışmaları

·         Deniz memelileri izleme çalışması

·         Deniz tabanı çalışmaları

Erken Uyarı ve Gözlem Sistemleri

·         Uzaktan algılama (Uydular, HF radar, vd.)

·         Şamandıralar, glider, argo, ferrybox vd.

·         Su altı ortam gürültüsü

·         Ekosistem modelleri ve yönetimsel hedeflere yönelik modelleme çalışmaları 

·         Kıyı Değişiminin tespiti ve değerlendirilmesi çalışmaları

Ötrofikasyon, Kirlilik ve Deniz Çöpleri: Baskı ve Etkilerin İzlenmesi

·         Ötrofikasyon izleme ve değerlendirme

·         Kirleticiler izleme ve değerlendirme

·         Deniz çöpleri izleme ve değerlendirme

·         Yüzen çöpler izleme çalışması

·         Pasif örnekleyiciler ile kirletici analizleri

Özel Konular:

·         İklim Değişikliğinin Denizler Üzerinde Etkisi

·         Marmara Denizi ve Müsilaj

·         Açık Deniz Çalışmaları

·         Ulusal Deniz Strateji Belgeleri

·         Denizsel Veri Yönetimi Stratejisi

·         Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planları

·         Kurumlar arası ortak izleme faaliyetlerinin organizasyonu, ihtiyaçların tespiti ve işbirlikleri

·         Uluslararası Raporlama Faaliyetleri

 

Onursal Başkan: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Başkan: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve

Denetim Genel Müdürü

Düzenleme Kurulu:

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Daire Başkanlığı:

 • Soner OLGUN (Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Daire Başkanlığı - Daire Başkanı)
 • Serap KANTARLI (Su ve Toprak Kirliliği İzleme Şube Müdürlüğü - Şube Müdürü )
 • Betül KESKİN ÇATAL (Çevre ve Şehircilik Uzmanı)

TÜBİTAK – MAM İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığı

Deniz Araştırmaları ve Teknoloji Araştırmaları Grubu:

 • Yük. ŞPL. Aslı Süha Dönertaş
 • Yük. Müh. Hakan ATABAY
 • Dr. Gülsima USLUER
 • Dr. Alper EVCEN

Sempozyum Sekretaryası: Izleme.sempozyum@tubitak.gov.tr

Bilim Kurulu:  

   Prof. Dr. Ahmet KIDEYŞ

Doç. Dr. Ahsen YÜKSEK

Prof. Dr. Ali İŞMEN

Doç. Dr. Barış SALİHOĞLU

Prof. Dr. Burcu ÖZSOY

Dr. Can AKÇINAR

Doç. Dr. Çolpan B. BEKEN

Prof. Dr. Dilek EDİGER

Ebru Olgun

Prof. Dr. Ergun TAŞKIN

Prof. Dr. Fatma T. KARAKOÇ

Prof. Dr. Filiz KÜÇÜKSEZGİN

Prof. Dr. Filiz SUNAR

Doç. Dr. Güley KURT

Prof. Dr. Gülşen ALTUĞ

Hacer SELAMOĞLU ÇAĞLAYAN   

Doç. Dr. Harun GÜÇLÜSOY

Doç. Dr. Hüsne ALTIOK

Dr. İbrahim TAN

Prof. Dr. Levent BAT

Dr. Leyla Tolun

Doç. Dr. M. Korhan ERTURAÇ

Prof. Dr. Melih Ertan ÇINAR

Prof. Dr. Muhammet TÜRKOĞLU

Prof. Dr. Murat BİLECENOĞLU

Prof. Dr. Muzaffer FEYZİOĞLU

Prof. Dr. Nuray ÇAĞLAR

Dr. Olgaç GÜVEN

Prof. Dr. Oya OKAY

Prof. Dr. Saadet KARAKULAK

Sevil Öksüz

Prof. Dr. Süleyman TUĞRUL

Prof. Dr. Şükrü Turan BEŞİKTEPE

Doç. Dr. Tuba Terbıyık KURT

Doç. Dr. Ülgen AYTAN

 


Sempozyum 3 gün boyunca tek salonda gerçekleştirilecektir. Hedeflenen farklı bileşen uzmanlarının çalışmaların tümüne girdi sağlayabilmeleri ve sonuçlardan faydalanabilmeleridir.

Sempozyum süresince, poster sunumları ve sahada yapılan tüm çalışmaları gösteren bir fotoğraf sergisi düzenlenecektir.

 

Sempozyum Programı: Sempozyum programını buradan  inceleyebilirsiniz.

 

Sempozyum Kayıt

 • Sempozyuma katılım ücretsizdir.
 • Katılımcı sayısı sınırlı olduğundan dolayı, kayıt yaptırmak zorunludur.

 

♦SEMPOZYUM KAYIT FORMUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.♦

 

Sempozyum Sekretaryası

izleme.sempozyum@tubitak.gov.tr

 

Önemli Tarihler

 • Bildiri özetlerinin bu web sayfasından çevrimiçi olarak sisteme yüklenmesi son tarihi: 15 Eylül 2022
 • Değerlendirme sonuçlarının e-posta ile geri bildirilmesi: 01 Kasım 2022
 • Sempozyum Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2022

 

Sempozyum Yeri

ANTALYA

Konferans yeri Kasım 2022’de belirlenecektir

Katılım Koşulları

Sempozyuma katılım ücretsizdir, ancak kayıt yaptırılması zorunludur. Katılımcı sayısı sınırlandırıldığından dolayı, katılımcılar paydaşların tamamının temsiliyeti göz önünde bulundurularak sempozyuma kabul edilecektir. Hedefimiz, hiçbir başvurunun geri çevrilmemesidir.  

Sempozyuma en fazla 50 adet poster kabul edilecek ve sınırlı sayıda sözlü sunum yapılacaktır. Proje verilerini içeren sunumlar öncelikli olacak, güncel konular hakkında paneller düzenlenecektir. Ayrıca, Bakanlık tarafından yürütülen/desteklenen izleme faaliyetleri dışındaki faaliyetleri destekleyebilecek benzer veya yenilikçi konulara dair sunumlara azami düzeyde yer verilecektir.

 

 

 

Sözlü Sunum Özet Formatı:

Fotoğraf sergisine katılacaklar kayıt ile birlikte e-mail ile sempozyum düzenleme kuruluna haber vermelidir.

Başvuru özetleri ekte verilen örneğe uygun formatta Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Özetler Word (doc, docx) dosyası olarak hazırlanmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri birer sayfa ile sınırlıdır. İngilizce özetler italik yazılmalıdır. A4 boyutlarında bir sayfa kullanılmalı ve sayfanın kenarlarında üst ve alttan 4.5 cm, sağ ve sol kenarlarında ise 4.0 cm boşluk bırakılmalıdır. Bildiriler en az 200 kelime olacak şekilde, 400 kelimeyi aşmamalıdır. Bildiriler aşağıda verilen bildiri özet formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Dosya isimleri ilk yazarın soyadı_adı_turkce_ozet ve soyadı_adı_ingilizce_ozet seklinde verilmelidir (örn: ertugrul_aslan_turkce_ozet, ertugrul_aslan_ingilizce_ozet)

Sözlü sunumlar, soru-cevap kısmı dahil olmak üzere 15 dakika olacaktır.

Sözlü sunum yapacak katılımcıların sunumlarının bilgisayara yüklenebilmesi için katılımcıların sunumlarını önceki sabah, öğlen veya ilk kahve molasında görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir.


Sempozyum Bildiri Özet Formatı buradan indirebilirsiniz.

Hazırladığınız Bildiri Özet dosyasını izleme.sempozyum@tubitak.gov.tr  adresine mail ile gönderiniz.


Poster Formatı:

Posterler 80x100 cm (en x boy) boyutunda, tek sayfa şeklinde hazırlanmalıdır.

Poster formatındaki bildiri sahiplerinin poster oturumlarına katılmaları ve posterleri kendilerine ayrılan panolara asmaları gerekmektedir.

Posterler programda belirtilen süre boyunca asılı kalacaklardır.

“Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı” Fotoğraf Sergisi:

En/boy oranı fotoğrafa göre değişkenlik gösterebilir, uzun kenarı 60 cm'den fazla olmamalıdır. Şayet salon küçükse daha küçük ebatlar da seçilebilir.

Fotoğraflar çerçeveletilecek ise fotoğraf kâğıdına baskı yapılabilir, çerçeveletilmeyecek ise fotoblok baskı olmalıdır.

Fotoblok baskı yapılacaksa en az 5mm kalınlığında olmalıdır.

Baskı yapılırken %10 kenarlık bırakılmalıdır.

Baskılar en az 300 dpi çözünürlükte olmalı ve kalibre edilmiş bir fotoğraf yazıcısından çıktı alınmalıdır.