(2014-2016) Özet Raporları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından 2014-2016 yılları arasında "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" yürütüldü. Program ile tüm denizlerimizde meydana gelen kirlilik ve etkileri ile biyolojik kalite durumunun izlenerek, ulusal deniz ve kıyı yönetimi politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesi/gözden geçirilmesi ve alınan önlemlerin etkilerinin takibine altlık oluşturulması amaçlandı.

Program kapsamında her bir deniz için üç yılın genel değerlendirmelerini içeren özet raporlar hazırlandı. Raporlarda, 2014-2016 programı boyunca elde edilen bulgular özetlenerek, sonuçlar izleme bileşenleri olan hidrografik koşullar, ötrofikasyon, su kolonu habitatları, deniz tabanı habitatları, kirleticiler ve deniz çöpleri altında verildi. Ayrıca, raporlarda kıyı su yönetim birimleri üzerindeki baskılar değerlendirilerek, denizlerimizin ekolojik ve kimyasal kalite sınıflandırmaları harita, şekil ve grafiklerle sunuldu.