(2017 – 2019) Özet Raporlar

 

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ve TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) ile işbirliği halinde yürütülmüş olan “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 2017 – 2019 Programı  (DEN-İZ)” kapsamında tüm denizlerimizde meydana gelen kirlilik ve etkileri ile biyolojik kalite durumunun izlenerek, ulusal deniz ve kıyı yönetimi politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesi/gözden geçirilmesi ve alınan önlemlerin etkilerinin takibine altlık oluşturulması amaçlanmıştır.

Program kapsamında her bir deniz için üç yılın genel değerlendirmelerini içeren özet raporlar hazırlandı. Raporlarda, 2017-2019 programı boyunca elde edilen bulgular özetlenerek, sonuçlar izleme bileşenleri olan hidrografik koşullar, ötrofikasyon, su kolonu habitatları, deniz tabanı habitatları, kirleticiler ve deniz çöpleri altında verildi. Ayrıca, raporlarda kıyı su yönetim birimleri üzerindeki baskılar değerlendirilerek, denizlerimizin ekolojik ve kimyasal kalite sınıflandırmaları harita, şekil ve grafiklerle sunuldu.