Duyurular

Ege Denizi ve Akdeniz Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı Düzenlenmiştir

Farklı kamu kurum, kuruluşlarından ve üniversitelerden yaklaşık 50 uzmanın katılımları ile gerçekleştirilen çalıştay kapsamında ilk gün ilgili denizlerimizde tamamlanan çalışmalar paylaşılmıştır. Bu kapsamda;  Ege Denizi ve Akdeniz’in Makrozoobentik Özellikleri, Ege Denizi ve Akdeniz Makroflora Durum Değerlendirmesi, Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi, Akdeniz ve Ege Denizi’nde yabancı türler hakkında değerlendirmeler içeren sunumlar yapılmıştır. İkinci gün ise,  Akdeniz’in Güncel Ötrofikasyon Durumu ve Baskılar, Sediman ve Biyota da Kirletici Seviyeleri, Gerçek zamanlı izlemeler ve bu teknolojilere olan ihtiyaç hakkında sunumlar ve tartışmalar gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay’ın sonunda, “Akdeniz & Ege Denizi için Yol Haritası”na ilişkin Bakanlıklar, Belediyeler, Araştırma Kurumlarının ve diğer kurumların yürütmekte oldukları ve planladıkları çalışmalar ile projelerin anlatıldığı bir panel gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’da bu denizlerimizin korunmasına yönelik çalışmaların paydaşlarla entegre olarak çok yönlü ele alınması gerekliliği ve proje kapsamında yürütülen izleme çalışmalarının denizlerimizde gereken önlemleri alabilmek ve bilimsel çalışmalara imkan sağlamak bakımından önemi görüşülmüştür. Büyük ölçüde AB ve diğer uluslararası izleme gereklerini karşılayan ve 353 istasyondan oluşan geniş izleme ağı çalışmalarının sonuçları paylaşılmıştır.

Benzer Duyurular