İş Paketi 4

Uzaktan algılama verileri ile yerinde ölçülen fiziksel değişkenlerin değerlendirilmesi İş Paketi