Toplantılar Ve Çalıştaylar

12 Aralık 2017 tarihinde TÜBİTAK-MAM Gebze Kampüsünde “Marmara Denizi Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştay’da, Marmara Denizi hidrodinamik ve ekosistem özellikleri ile baskılar ve kirlilik durumu konuları tartışılmış, Marmara Denizi’nin korunmasına yönelik çalışmaların çok yönlü ele alınması gerekliliği ortaya konulmuş ve Marmara Denizi Çevre Koruma Eylem Planı’nın altyapısını oluşturacak çalışmaların ve birikimlerin arttırıldığı anlaşılmıştır.

27-28 Kasım 2018 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde “Karadeniz Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştay’da, Karadeniz’in hidrodinamik ve ekosistem özellikleri ile baskılar ve kirlilik durumu konuları tartışılmış, Karadeniz’in korunmasına yönelik çalışmaların çok yönlü ele alınması gerekliliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda “Karadeniz için Yol Haritası”nın oluşturulması ihtiyacı ortaya konulmuştur. DETAYLAR

10-11 Haziran 2019 tarihlerinde Ege Üniversitesi'nde (İzmir) "Ege Denizi ve Akdeniz Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı” düzenlenmiştir. “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı  (DEN-İZ)” kapsamında Akdeniz ve Ege Denizi izleme çalışma sonuçları ve denizel baskıların ilgili taraflar ile paylaşılmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda “Ege Denizi ve Akdeniz için Yol Haritası”nın oluşturulması ihtiyacı ortaya konulmuştur. DETAYLAR

Ulusal Denizlerde İzleme Sempozyumları DETAYLAR