3. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu 

 

Sempozyum programını buradan inceleyebilirsiniz.

Sempozyum Canlı Yayını - TÜBİTAK YOUTUBE - sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Sempozyum Kayıt Süremiz Tamamlanmıştır! İlginize Çok Teşekkür Ederiz.

Antalya'da görüşmek dileği ile.

Sempozyum Youtube linki buradan duyurulacaktır.

 

Sayın İlgili,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) koordinasyonunda yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme (DEN-İZ) Programı” kapsamında, III. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu’nun düzenlenmesi planlanmıştır. Üçüncüsü Aralık 2022 tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan üç günlük sempozyumun ileriki yıllarda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sürdürülmesi öngörülmektedir.

Bu sempozyum serisi ile hedeflenen, Bakanlığın üçer yıllık periyotla düzenli bir program dahilinde yürüttüğü deniz izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların, bilimsel bir etkinlik olarak daha geniş bir kitle ile paylaşılması, yaygınlaştırılması ve DEN-İZ Programını destekleyebilecek diğer projelerden elde edilen güncel bilimsel bulgu ve öneriler ile birlikte değerlendirilebileceği ulusal düzeyde bir platformun oluşturulmasıdır.

DEN-İZ Programı ile hedeflenen, zaman ve mekan ölçeğinde uyumlu (entegre), çok bileşenli ve değişkenli bir izleme programının ve alt programlarının birlikte işletilmesi ve değerlendirmelerin bu bileşenler arası ilişkiler gözetilerek yapılabilmesidir. Bu izleme ve değerlendirme yaklaşımı, baskı, durum ve etki göstergelerini de desteklemeli ve nihai olarak iyi çevresel/ekolojik durum hedeflerinin tanımlanmasını, takibini ve bu hedeflere ulaşmak için alınacak yönetimsel kararların ölçülebilmesini sağlamalıdır.

Düzenlenecek Sempozyum ile izleme alt bileşenleri olarak tanımlanabilecek başlıklar altında yapılan çalışmaların –izleme ve değerlendirmeyi birlikte yansıtacak şekilde- paylaşımı hedeflenmektedir. Bu bağlamda, deniz izleme ve değerlendirme güncel yaklaşımları, izleme faaliyetlerini derinlemesine anlama ve öğrenme (araştırma) ile ilişkileri, bilgi/veri boşlukları ve ihtiyaçların da irdelenebilmesi de bu sempozyumun amaçları arasındadır.

Sempozyumda DEN-İZ Programı çıktılarının sunumlarının yanı sıra güncel veri ve uygulamalara dayalı diğer izleme/gözlem ve değerlendirme faaliyetlerinin de sunumlarına yer verilecektir. Ancak, üç gün boyunca tek salonda yapılacak olan sempozyum süresince sözlü sunumların sayısı sınırlı olabilecek, bu nedenle poster sunumlarına da ağırlık kazandırılacaktır. Poster salonunda ayrıca bir fotoğraf / film sergisinin oluşturulması planlanmakta olup katılımcıların seçili ürünleri sergilenecektir.       

Sempozyumumuza değerli katılımlarınızı ve katkılarınızı bekler, aramızda olmanızdan büyük onur ve mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

 

III. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu 6- 9 ARALIK 2022 tarihinde ANTALYA’da düzenlenmesi planlanmaktadır.

Katılımcıların sempozyum web sayfası üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Önemli Tarihler:

·    Bildiri özetlerinin bu web sayfasından çevrimiçi olarak sisteme yüklenmesi son tarihi: 20 Ekim 2022

·    Değerlendirme sonuçlarının e-posta ile geri bildirilmesi: 15 Kasım 2022

·    Sempozyum Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2022

·    Düzenleme Kurulu iletişim Adresi: Izleme.sempozyum@tubitak.gov.tr

 

Değerli Katılımcılarımız,

Sempozyum Youtube Yayını hakkında: Sempozyum hibrit olarak gerçekleşmeyecek olup Youtube üzerinden canlı yayın şeklinde gerçekleşecektir.

Youtube üzerinden katılanlar dinleyici olarak katılım sağlayacaklardır. Sadece Uluslararası katılımcılarımıza soru ve yanıtlar için zoom kullanılması planlanmaktadır.

 

Posterler Sunumları hakkında: Posterler 80x100 cm (en x boy) boyutunda, tek sayfa şeklinde hazırlanmalıdır. Katılımcılarımızın kayıt yaptırırken poster sunumu yapacaklarını belirtmeleri gerekmektedir. Sempozyum sonrasında yayınlanacak olan Bildiri kitabında yer almaları için Poster sunumlarında sayfamızda belirtilen Özet Formatına uygun olarak 15 Kasım tarihine kadar izleme.sempozyum@tubitak.gov.tr adresine mail ile gönderilmesi gerekmektedir.

Sözlü Sunumlarımızın sunumu 15 dk olarak planlanmıştır.

Konaklama yerine Ulaşım Hakkında: Havalimanı Transfer saatleri ve Otogar Servis saatlerimiz katılımcı ulaşım bilgilerine göre daha sonra belirlenecektir.

Katılımcılarımızın yoğun olduğu saatler için bu ulaşım hizmetleri sağlanacaktır.

Konaklama Hakkında: Sadece kontenjana göre belirlenmiş olan Sempozyum katılımcılarımızın konaklama masrafları karşılanacaktır.

5 Aralık Pazartesi günü giriş ve 9 Aralık Cuma günü çıkış olarak planlanmıştır.

Sempozyuma Kayıt yaptırak katılımcılarımız için Organizasyon Firması iletişim Bilgileri:
info@esinkocoglu.com
Erkut Şimşek - 0533 553 1223

 

 

Biyoçeşitlilik ve Besin Ağları

·    Fitoplankton: Çeşitlilik, biyokütle, baskınlık, birincil üretim, zararlı veya faydalı tür

·    çoğalmaları, indeksler, bütünleyici diğer değişkenler ile ilişkiler

·    Zooplankton: Çeşitlilik, biyokütke (takson olarak), fonksiyonel grup veya ölçü sınıfı,

·    bütünleyici diğer değişkenler ile ilişkiler

·    Balıklar, kabuklular ve cephalopodlar: Sayı, biyokütle, baskınlık/çeşitlilik indekleri, predatör  türlerin oranı vd.

·    Deniz kuşları, memelileri ve kaplumbağaları: baskınlık ve yayılımları, popülasyonlarındaki değişimler, yaş /cinsiyet vd.

·    Bentik habitat çalışmaları: Makroalg ve deniz çayırlarının kompozisyonu, durumu ve yayılımı ve bütünleyici diğer değişkenler ile ilişkiler

·    Bentik habitat çalışmaları:  Bentik omurgasızların çeşitlilik, baskınlık ve dağılımları ile kalite durumları, farklı habitat tiplerindeki çalışmalar

·    Sert substratum çalışmaları

·    Yabancı/istilacı tür çalışmaları, Yabancı türlerin izlenmesi, kaydı ve gözlemler ile yeni katılımlar

·    Deniz memelileri izleme çalışması

·    Deniz tabanı çalışmaları

·    Genetik kaynaklar: DNA/protein/metabolit çalışmaları, DNA barkodlama, vd., biyolojik

·    ın keşfi ve kullanımına yönelik çalışmalar

·    Mikrobiyel çeşitlilik

 

Erken Uyarı ve Gözlem Sistemleri

·    Uzaktan algılama (Uydular, HF radar, vd.)

·    Şamandıralar, glider, argo, ferrybox vd.

·    Su altı ortam gürültüsü

·    Ekosistem modelleri ve yönetimsel hedeflere yönelik modelleme çalışmaları

·    Kıyı Değişiminin tespiti ve değerlendirilmesi çalışmaları

 

Ötrofikasyon, Kirlilik ve Deniz Çöpleri: Baskı ve Etkilerin İzlenmesi

·    Ötrofikasyon izleme ve değerlendirme

·    Kirleticiler izleme ve değerlendirme

·    Pasif örnekleyiciler ile kirletici analizleri

·    Deniz çöpleri izleme ve değerlendirme

·    Sahildeki çöpler izleme çalışması

       

Özel Konular:

·    İklim Değişikliğinin Denizler Üzerinde Etkisi

·    Marmara Denizi ve Müsilaj

·    Açık Deniz Çalışmaları

·    Ulusal Deniz Strateji Belgeleri

·    Denizsel Veri Yönetimi Stratejisi

·    Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planları

·    Kurumlar arası ortak izleme faaliyetlerinin organizasyonu, ihtiyaçların tespiti ve işbirlikleri

·    Uluslararası Raporlama Faaliyetleri

 

Onursal Başkan: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Başkan: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü

 

Düzenleme Kurulu:

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

·         Haluk Şahin YAZGI, (Genel Müdür Yardımcısı)

·         Soner OLGUN (Daire Başkanı)

·         Serap KANTARLI (Şube Müdürü)

·         Betül KESKİN ÇATAL (Çevre ve Şehircilik Uzmanı)

 

TÜBİTAK – MAM İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığı

Deniz Araştırmaları ve Teknoloji Araştırmaları Grubu:

·         Yük. Müh. Hakan ATABAY

·         Yük. ŞPL. Aslı Süha DÖNERTAŞ

·         Dr. Gülsima USLUER

·         Dr. Alper EVCEN

·         Yük. Müh. Gökhan KAMAN

 

Sempozyum SekretaryasıIzleme.sempozyum@tubitak.gov.tr

 

Bilim Kurulu:

Prof. Dr. Ahmet KIDEYŞ

Doç. Dr. Ahsen YÜKSEK

Prof. Dr. Ali İŞMEN

Doç. Dr. Barış SALİHOĞLU

Prof. Dr. Burcu ÖZSOY

Dr. Can AKÇINAR

Doç. Dr. Çolpan B. BEKEN

Prof. Dr. Dilek EDİGER

Prof. Dr. Ergun TAŞKIN

Prof. Dr. Fatma T. KARAKOÇ

Prof. Dr. Filiz KÜÇÜKSEZGİN

Prof. Dr. Filiz SUNAR

Doç. Dr. Güley KURT

Prof. Dr. Gülşen ALTUĞ

Doç. Dr. Harun GÜÇLÜSOY

Doç. Dr. Hüsne ALTIOK

Dr. İbrahim TAN

Prof. Dr. Levent BAT

Dr. Leyla TOLUN

Doç. Dr. M. Korhan ERTURAÇ

Prof. Dr. Melih Ertan ÇINAR

Prof. Dr. Muhammet TÜRKOĞLU

Prof. Dr. Murat BİLECENOĞLU

Prof. Dr. Muzaffer FEYZİOĞLU

Prof. Dr. Nazlı DEMİREL

Prof. Dr. Nuray ÇAĞLAR

Dr. Olgaç GÜVEN

Prof. Dr. Oya OKAY

Prof. Dr. Saadet KARAKULAK

Prof. Dr. Süleyman TUĞRUL

Prof. Dr. Şükrü Turan BEŞİKTEPE

Doç. Dr. Tuba TERBIYIK KURT

Doç. Dr. Ülgen AYTAN

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hacer SELAMOĞLU ÇAĞLAYAN   

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ebru OLGUN EKER

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Sevil ÖKSÜZ

 

Sempozyum programını buradan inceleyebilirsiniz.


Sempozyum 3 gün boyunca tek salonda gerçekleştirilecektir. Hedeflenen farklı bileşen uzmanlarının çalışmaların tümüne girdi sağlayabilmeleri ve sonuçlardan faydalanabilmeleridir.

Sempozyum süresince, poster sunumları ve sahada yapılan tüm çalışmaları gösteren bir fotoğraf sergisi düzenlenecektir.

 

Sempozyum Programı: Sempozyum programını buradan  inceleyebilirsiniz.

 

Sempozyum Kayıt Süremiz Tamamlanmıştır! İlginize Çok Teşekkür Ederiz.

Antalya'da görüşmek dileği ile.

Sempozyum Youtube linki buradan duyurulacaktır.

 

Sempozyum Kayıt

  • Sempozyuma katılım ücretsizdir.
  • Katılımcı sayısı sınırlı olduğundan dolayı, kayıt yaptırmak zorunludur.

 

♦SEMPOZYUM KAYIT FORMUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.♦

 

Sempozyum Sekretaryası

izleme.sempozyum@tubitak.gov.tr

 

Önemli Tarihler:

·   Bildiri özetlerinin bu web sayfasından çevrimiçi olarak sisteme yüklenmesi son tarihi: 20 Ekim 2022

·  Değerlendirme sonuçlarının e-posta ile geri bildirilmesi: 15 Kasım 2022

·  Sempozyum Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2022

·  Düzenleme Kurulu iletişim Adresi: Izleme.sempozyum@tubitak.gov.tr

 

Sempozyum Yeri:

ANTALYA -  Kemer Limak Limra Otel

 

Katılım Koşulları

Sempozyuma katılım ücretsizdir, ancak kayıt yaptırılması zorunludur. Katılımcı sayısı sınırlandırıldığından dolayı, katılımcılar paydaşların tamamının temsiliyeti göz önünde bulundurularak sempozyuma kabul edilecektir. Hedefimiz, hiçbir başvurunun geri çevrilmemesidir.  

Sempozyuma en fazla 50 adet poster kabul edilecek ve sınırlı sayıda sözlü sunum yapılacaktır. Proje verilerini içeren sunumlar öncelikli olacak, güncel konular hakkında paneller düzenlenecektir. Ayrıca, Bakanlık tarafından yürütülen/desteklenen izleme faaliyetleri dışındaki faaliyetleri destekleyebilecek benzer veya yenilikçi konulara dair sunumlara azami düzeyde yer verilecektir.

 

 

 

Sözlü Sunum Özet Formatı:

Fotoğraf sergisine katılacaklar kayıt ile birlikte e-mail ile sempozyum düzenleme kuruluna haber vermelidir.

Başvuru özetleri ekte verilen örneğe uygun formatta Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Özetler Word (doc, docx) dosyası olarak hazırlanmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri birer sayfa ile sınırlıdır. İngilizce özetler italik yazılmalıdır. A4 boyutlarında bir sayfa kullanılmalı ve sayfanın kenarlarında üst ve alttan 4.5 cm, sağ ve sol kenarlarında ise 4.0 cm boşluk bırakılmalıdır. Bildiriler en az 200 kelime olacak şekilde, 400 kelimeyi aşmamalıdır. Bildiriler aşağıda verilen bildiri özet formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Dosya isimleri ilk yazarın soyadı_adı_turkce_ozet ve soyadı_adı_ingilizce_ozet seklinde verilmelidir (örn: ertugrul_aslan_turkce_ozet, ertugrul_aslan_ingilizce_ozet)

Sözlü sunumlar, soru-cevap kısmı dahil olmak üzere 15 dakika olacaktır.

Sözlü sunum yapacak katılımcıların sunumlarının bilgisayara yüklenebilmesi için katılımcıların sunumlarını önceki sabah, öğlen veya ilk kahve molasında görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir.


Sempozyum Bildiri Özet Formatı buradan indirebilirsiniz.

Hazırladığınız Bildiri Özet dosyasını izleme.sempozyum@tubitak.gov.tr  adresine mail ile gönderiniz.


Poster Formatı:

Posterler 80x100 cm (en x boy) boyutunda, tek sayfa şeklinde hazırlanmalıdır.

Poster formatındaki bildiri sahiplerinin poster oturumlarına katılmaları ve posterleri kendilerine ayrılan panolara asmaları gerekmektedir.

Posterler programda belirtilen süre boyunca asılı kalacaklardır.

 

“Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı” Fotoğraf Sergisi:

En/boy oranı fotoğrafa göre değişkenlik gösterebilir, uzun kenarı 60 cm'den fazla olmamalıdır. Şayet salon küçükse daha küçük ebatlar da seçilebilir.

Fotoğraflar çerçeveletilecek ise fotoğraf kâğıdına baskı yapılabilir, çerçeveletilmeyecek ise fotoblok baskı olmalıdır.

Fotoblok baskı yapılacaksa en az 5mm kalınlığında olmalıdır.

Baskı yapılırken %10 kenarlık bırakılmalıdır.

Baskılar en az 300 dpi çözünürlükte olmalı ve kalibre edilmiş bir fotoğraf yazıcısından çıktı alınmalıdır.