DEN-iz Projemiz Başladı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sahibi olduğu “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 2020 – 2022 Programı  (DEN-İZ)”,  3 yıl süre ile TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM), Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.