DEN-İZ Projemiz tamamlandı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sahibi olduğu “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 2017 – 2019 Programı  (DEN-İZ)”,  3 yıl süre ile TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM), Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) koordinasyonunda 2020 yılında başarı ile tamamlanmıştır.