Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi ve Ulusal Deniz Çevresi Yönetimi Eylem Planı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ve TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) ile işbirliği halinde yürütülmekte olan “Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin Oluşturulması (DÇS) Projesi”, Karadeniz, Marmara Denizi, Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere tüm Türkiye denizlerini kapsamaktadır. DÇS Projesi ile, tüm Türkiye denizlerini kapsayacak; denizel alanlarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması ile ilgili tüm boyutları içerisine alan bir araştırma, izleme, değerlendirme, sosyo-ekonomik analiz ve önlemler programlarını kapsayan ve ulusal deniz politikalarına yön veren  “Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi” ve “Ulusal Deniz Çevresi Yönetim Eylem Planı” oluşturulacaktır.

Projenin temel çıktıları şunlardı:

  • Her bir denizimiz için ayrı olmak üzere deniz çevresinin yönetimi konularında geçmiş beş yıllık çalışmalara dayalı Bölgesel Deniz Çevresi Durum Raporları, AB ve Bölgesel Deniz Sözleşmeleri tarafından belirlenen formatlara uygun olarak Deniz Çevresi Durum Raporları
  • Ulusal Deniz Çevresi Stratejisi Belgesi (UDÇSB)
  • Deniz Çevresi Yönetimi Eylem Planı (UDÇYEP                                                                                                    

Proje WEB sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.