Ulusal Denizlerde İzleme Sempozyumları

Birincisi 2016 yılı Aralık ayında Ankara’da düzenlenmiş olan sempozyum ile deniz izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların, bilimsel bir etkinlik dahilinde daha geniş bir kitle ile paylaşılması, yaygınlaştırılması ve bu çalışmaları destekleyebilecek diğer bilimsel bulgu ve öneriler ile birlikte değerlendirilebileceği ulusal düzeyde bir platformun oluşturulması hedeflenmektedir.

 

İletişim: izleme.sempozyum@tubitak.gov.tr

Ulusal Denizlerde İzleme Sempozyumları
Ulusal Denizlerde İzleme Sempozyumları